Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubartowie  Arkadiusz Włodarczyk

Zgodnie z art. 8 ust.1 Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (uks; Dz.U. z  25 kwietnia 2018 r. poz. 771 ze zm.) rewirem komorniczym jest obszar właściwości sądu rejonowego.

Właściwość terytorialna komornika zgodnie z art. 8 ust. 2 uks, obszar właściwości Sądu Rejonowego w Lubartowie:

Miasto: Lubartów

Gminy: Lubartów, Kock, Ostrów Lubelski, Abramów, Firlej, Jeziorzany, Kamionka, Michów, Niedźwiada, Ostrówek, Serniki, Uścimów.

gmina