Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubartowie  Arkadiusz Włodarczyk

Do wszczęcia postępowania egzekucyjnego niezbędny jest wniosek wierzyciela oraz tytuł wykonawczy.

Wniosek może być złożony na formularzu, będącym załącznikiem do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2018 r. poz. 2307. [link]