Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubartowie  Arkadiusz Włodarczyk

W przypadku gdy dłużnik na wezwanie komornika nie złoży wykazu majątku lub złożony wykaz nie rokuje na spłatę zadłużenia, jak również w przypadku gdy zlecone komornikowi przez wierzyciela czynności nie doprowadziły do ujawnienia majątku dłużnika, z którego można prowadzić egzekucję, wierzyciel ma możliwość zlecenia komornikowi poszukiwania majątku dłużnika.

Opłata stała za poszukiwanie majątku dłużnika na zlecenie wierzyciela wynosi 100 zł ( art. 44 ukk).