Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubartowie  Arkadiusz Włodarczyk

Zgodnie ze wskazanym przepisem, utrwalaniu za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk podlega przebieg następujących czynności egzekucyjnych dokonywanych poza Kancelarią, wskazanych w ustawie.

Na podstawie art. 809(1) par. 6 kpc, Minister Sprawiedliwości wydał zarządzenie z dnia 14 grudnia 2018 roku "w sprawie zapisu obrazu i dźwięku z przebiegu czynności komornika sądowego" [link]

Zryczałtowany koszt za utrwalanie obrazu i dźwięku urządzeniem rejestrującym czynności odbywające się poza kancelarią (na podst. art. 809(1) par. 1 kpc), wynosi 50 zł (art. 6 pkt 5 ukk). Dotyczy to czynności przeprowadzanych przez komornika sądowego lub asesora po 02-01-2019r.

Uwaga: wierzyciel nie ma możliwości zwolnienia komornika z obowiązku nagrywania czynności poprzez odmowę uiszczenia kosztów nagrywania czynności.